• E-Posta : info@kidged.com

İlkelerimiz

KİD-GED temel olarak; çocuk ve birincil bakıcılarının bireysel gereksinimlerine duyarlı şekilde geliştirilmiştir. Bu temel ilke ile birlikte aşağıdaki ilkeler KİD-GED ‘in geliştirilme ve uygulama mantığının temelini oluşturmaktadır:

-İşitme kaybının mümkün olduğu kadar erken tanılanmış olması,
-Çocuğun işitmeye yardımcı teknolojilere (Kİ veya işitme cihazı) erişimini takiben erken müdahale sürecinin başlatılmış olması,
-İletişim modu olarak sözlü dilin tercih edilmiş olması, 
-Müdahale sürecini planlama, uygulama ve izleme için KİD-GED yönergelerinin takip edilmesi,
-Birincil bakıcıların çocuklarının dinleme, dil ve iletişim becerilerini desteklemeleri ve müdahale sürecine aktif katılımlarının sağlanması,
-Bireyselleştirilmiş eğitim için uygun eğitim ortamlarının sağlanması.

  • Paylaş :