• E-Posta : info@kidged.com

Hakkımızda

Dil ve iletişim yaşamın her alanında herkes için önem taşıyan becerilerdir. İşitme kaybı söz konusu olduğunda ise dil ve iletişim becerilerinin gelişiminde yetersizlik yaşanma olasılığı önemli ölçüde yüksektir. Bu riski önlemek adına işitme kaybının erken dönemde fark edilip tanılanarak uygun eğitsel müdahalelerin sunulması önerilmektedir. Günümüzde erken tanı ve işitmeye yardımcı teknolojilerdeki gelişmeler ile birlikte birçok çocuk yaşamın erken dönemlerinde tanılanarak, uygun işitmeye yardımcı teknolojilerden yararlanmaya başlamakta ve erken dönemde sözlü dile dayalı eğitim hizmetlerine yönlendirilmektedir. Bu noktada işitme kaybının sözlü dil ve iletişim becerilerinin üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla hizmetlerin yalnızca erken değil aynı zamanda sistematik ve uygun şekilde sunulması oldukça önemlidir. Bu önemden yola çıkarak Koklear İmplant Kullanıcısı Çocukların Gelişimlerini Destekleme (KİD-GED) adlı bu program geliştirilmiştir. KİD-GED, dünya genelinde ve Türkiye’de dil ve iletişim becerilerine odaklanmış bilimsel çalışmalar, uygulamalar ve programlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

KİD-GED’in temel işlevi 0-6 yaş aralığındaki işitme kayıplı çocukların dinleme, sözlü dil ve iletişim becerilerini geliştirmektir. KİD-GED 0-3 ve 3-6 yaş olarak iki yapıda oluşturulmuştur. Bu doğrultuda KİD-GED’in 0-3 yaş boyutu, aile merkezli uygulamaların doğası gereği eğitimcilerin, nitelikli yetişkin-çocuk etkileşimini desteklemeleri ve birincil bakıcıların günlük yaşamda çocuklarının gelişimlerinde aktif rol almalarına katkıda bulunmaları için eğitim uygulamalarının bakıcı koçluğu yoluyla yürütülmesine odaklanmaktadır. 3-6 yaşta eğitimciler/uzmanlar tarafından sunulan dil ve eğitsel fırsatların işitme kayıplı çocukların dil ve iletişim becerilerinin gelişiminde oldukça belirleyici olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda KİD-GED'in 3-6 yaş boyutu, eğitimcilerin KİD-GED bünyesindeki etkinlik ve stratejileri kullanarak çocukların dinleme, dil ve iletişim becerilerini doğal bağlamlar içerisinde desteklemelerine odaklanmaktadır. 

KİD-GED’in Türkiye genelinde işitme kayıplı çocukların nitelikli erken müdahale hizmetine erişimlerine olanak sağlanmasına hizmet etmesi dileği ile.

KİD-GED Ekibi

  • Paylaş :